post

Praktisk Information om Vendsyssel Drengekor

Vendsyssel Drengekor er et ambitiøst kor for drenge fra hele Vendsyssel. I Vendsyssel Drengekor får musikalske og sangglade drenge fra 3. klasse og opefter mulighed for at blive en del af et stærkt fællesskab omkring sang og musik, samt at få en grundlæggende musikalsk dannelse i form af stemmetræning, hørelære og musikteori.

Peter Vuust, professor ved Center for Music in the Brain:

"Undersøgelsen tyder på, at elever med sans for detaljer i melodi og rytme er bedre til at fastholde og håndtere den information, som er nødvendig i et konkret øjeblik. De har altså en bedre arbejdshukommelse. Det er ny, unik viden, som har stor betydning for vores viden om, hvordan musik påvirker og ændrer hjernen.”

Deltagelse i koret

Dirigenten Morten Lyng besøger hvert år en række udvalgte skoler i Vendsyssel for at finde drenge med musikalsk potentiale. Drenge der har åbenlys sans for og glæde ved musik tilbydes en plads i koret.

Morten kan dog ikke nå at besøge alle skoler, ligesom han kun kommer på skolebesøg en enkelt gang på hver skole pr. sæson. Har man en sangglad dreng er man derfor altid velkommen til at rette henvendelse til Morten, og komme og være med til en prøve med koret.

4 kernepunkter

Formålet med Vendsyssel Drengekor er at drive et elitekor for drenge fra hele Vendsyssel.
Kernen i korarbejdet er følgende 4 fikspunkter:

  • Performance
  • Talentudvikling
  • Synergi
  • Dannelse

Interesseret i tilmelding

Kontakt os og hør om der er mulighed for tilmelding. Du kan kontakte os ved at klikke her »